Anja Vidic in Jure Grohar skupaj s projektantsko prakso poučujeta na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Pri pedagoškem delu razvijata tezo o arhitekturi kot dejavnosti, ki skozi kritični diskurz v arhitekturni projekt vključuje sodobne družbene pojave, ki ležijo izven polja arhitekturne discipline.

Pri delu s študenti obravnavata različne vidike arhitekturnega projektiranja, razvoj idejnih zasnov, natečajih, izvedbo razstav in realizacijo oblikovalskih izdelkov ter arhitekturnih projektov.