Gorje

Projekt obsega urbanistično, arhitekturno in krajinskoarhitekturno zasnovo središča Gorij. Novo središče nastane na lokaciji obstoječega kulturnega doma, nasproti osnovne šole, v bližini občinske stavbe.

Pet novih podolgovatih objektov nadaljuje historično vaško morfologijo, kjer hiše s svojo postavitvijo pravokotno na padec terena tvorijo sistem raznolikih odprtih prostorov. Glavna cesta ter servisna pot, ki se spušča po hribu, definirata parcelo na kateri se na platformah pojavi pet dvokapnih objektov z novimi javnimi programi. Prostori društev, kulturni dom, restavracija, info center s trgovino in knjižnica vzpostavljajo zunanje prostore, ki so namenjeni koncertom na odprtem, letnemu kinu, tržnici, in ostalim javnim dogodkom. Nižji južni zazelenjeni del parcele je park, ki ob večjih dogodkih lahko postane peščeno parkirišče pod drevesi.

Objekte sestavljajo betonske baze, ki konzolno lebdijo nad terenom in strehe postavljene na betonske okvirne konstrukcije. Stavbe so glede na program deloma ali v celoti zastekljene, njihove strehe svojo materialnostjo sledijo betonski zunanjost objektov.

 

Urbanistična in arhitekturna zasnova novega centra vasi
Raziskovalni projekt
površina: 2000 m2
Leto projekta: 2014
projektni tim: Anja Vidic udia, Jure Grohar udia, NAVA arhitekti (Aleksander Lužnik mia, Ana Ocvirk-Šafar mia)
vizualizacije: Anja Vidic

info@vidicgrohar.com