Grob

Nagrobnik žarnega groba se nahaja na novejšem suburbanem pokopališču.

Objekt s svojo volumetrijo in materializacijo predstavlja 'zadnjo' arhitekturo pokojnika ter je hkrati odgovor na vizualno kakofonijo oblik sosednjih grobov.

Horizontalna plošča, skupaj z masivno posodo za zelenje na vogalu tvori bazo, ki zavzema celotno 'parcelo'. Grob je razhlo dvignjen od tal s čimer nastane distanca od peščenih poti, ki potekata ob njem.

Plošča kamor se bodo polagale sveče in cvetje ter posoda sta prefabricirani iz teraca s prodniki karare. Nagrobnik z napisom, ki predstavlja pokojnika, je monolit iz karara marmorja.

 

žarni grob, Domžale
površina: notranjost  1,1 m2
Leto projekta in izvedbe: 2017
investitor: zasebni
investicija: 2.500 Eur
projektni tim: Anja Vidic udia, Jure Grohar udia

info@vidicgrohar.com