I-II-III-IV

Študenti različnih letnikov so z implementacijo različnih arhitekturnih in programskih scenarijev proučevali različne prostorske situacije v Ljubljani.

I. letniki so razvili 4 različne tipe hiš za 4 različne tipe uporabnikov, tema finalne vaje je bila širitev naselja Mostec z novi vrstnimi hišami.

II. letniki so razvijali  različne modele sobivanja – hostel, bed and breakfast, stanovanja za mlade družine, stanovanja z ateljeji za umetnike in varovana stanovanja – s katerimi bi arhitekturno in programsko ponovno zagnali Krakovo

III. letniki so razvili tri urbanistične zasnove za stanovanjsko naselje v Rožni dolini – vile in vila bloki, sodobno vrtno samooskrbno mesto, sklenjena obodna zazidava s skupnim parkom v središču.

IV. letniki so raziskovali potencialne nove načine študija na Fakulteti za arhitekturo ter tri potencialne arhitekturne rešitve, ki bi jim odgovarjale – prizidek za fakulteto, nova stavba ob fakulteti, programska reorganizacija z minimalnimi prostorskimi spremembami.

Mentorji: Vasa J Perović, Jure Grohar, Anja Vidic

Študenti: Roberta Jurčić, Lavra Lipej, Katarina Majer, Martina Mataija, Dan Mrevlje,  Luka Peklaj, Teodora Petrušević, Melani Peer, Marija Plavčak, Karin Rajh Monika Rečnik, Adelisa Rijović, Antonia Rubić, Kaja Stopar, Mitja Šemrov, Delza Saramati, Gregor Siročič,  Žan Šabeder, Urban Škof, Gorana Trbić, Gregor Vidmar, Manuela Zavec

2017