Speculations

Pri predmetu projektiranje so študenti raziskovali potencial treh latentnih lokacij v centru Ljubljane

II. letnik – različne tipologije mestne zazidave ob Kotnikovi, Resljevi in Kolodvorski s stanovanji, ki bi v ta del mesta pripeljala novo, bolj raznoliko uporabniško strukturo..

III. letnik – stavba nasproti glavne železniške postaje, ki predstavlja prvi kontakt z mestom. Zasnova razvija različne tipologije za začasno bivanje – študentska stanovanja, hostel, hotel od 3 – 5*.

IV. letnik – stavba mešanih stanovanjskih, poslovnih in komercialnih programov na Masarykovi, ki je tlorisno zasnovana tako, da lahko glede na povpraševanje na trgu lahko sprejme različne programe – isti tloris omogoča tako stanovanjski kot poslovni program.

Mentorji: Vasa J Perović, Jure Grohar, Anja Vidic

Študenti: Aljaž Rudolf, Marin Berović, Nikolaj Salaj, Karin Rajh, Karla Ritoša, Kaja Stopar, Mitja Šemrov, Lara Sedar, Lea Stipnič, Eva Matijašević, Urban Škof, Žan Šabeder, Dan David Mrevlje Natlačen, Sandra Lakner, Gorana Torić, Gregor Siročič, Martina Mataija, Vid Žnidaršič, Roberta Jurčić, Tina Leittinger, Sabina Troha, Luka Peklaj, Jan Žužek

2016