Večstanovanjski objekt Erjavčeva

Mestna vila Erjavčeva

"Pozitivno generično"

Novi stanovanjski objekt stoji v središču mesta, tam, kjer je pred njim stala  modernistična vila iz tridesetih let prejšnjega stoletja, nedaleč od Cankarjevega doma in Trga republike. Stavba stoji ob obstoječem parku. V pritličju sta vhodna avla in manjši galerijski prostor, v nadstropjih so stanovanja organizirana okrog servisnega jedra, na vrhu pa penthouse stanovanje.

Stavba kaže dva obraza: proti mestu je volumen artikuliran kot vila, v smeri parka pa se prek ozelenjenih teras stopničasto spušča k tlom.

Gre za monoliten betonski objekt s konzolnimi previsi nad vhodi in s stopničasto zamaknjenimi nadstropji. Enakomeren ritem okenskih odprtin na fasadi prekinejo spremembe v geometriji volumna.  

Projekt temelji na ideji, da arhitekture ni nujno treba z vsako stavbo izumljati na novo. Lahko je generična, z ravno pravšnjimi odkloni, ki ji, če smo dodali dovolj specifičnosti, omogočajo, da postane avtonomna in kontekstualna gesta.

 

 

Projektna skupina: Anja Vidic, Jure Grohar, Marija Plavčak

Ljubljana, natečaj 2019

info@vidicgrohar.com